L. Simon László

Publikációs jegyzék, kiállítások, előadások


Válogatás a kultúrpolitikával, emlékezetpolitikával, közgyűjteményekkel foglalkozó esszék és tanulmányok közül (a megjelenések helye nélkül)

 • Konzervatív politika – nyitott értékrend. Kiegészítések Lánczi András Konzervatív kiáltványához (2002)
 • Diszkrimináció vagy érdektelenség? (2003)
 • Közepes színház. Piaci szempontok a kulturális folyóiratok támogatásában? (2004)
 • Kulturális kormányzat – kulturális politika. A Gyurcsány-kormány első évének kulturális tevékenységéről (2005)
 • Kulturális folyóiratok a “piacon”. A támogatási rendszer visszásságairól (2005)
 • Írószervezetek a rendszerváltoztatás után (2005)
 • Pisszegő teremőr. Bozóki András kiáltványa: nemzeti kultúra, fűtési számlák – avagy a szabadság közhelyei (2005, társszerző: Tallai Gábor)
 • A jobboldali kultúrpolitika hiánya (2006)
 • Nagy Kulturális Átverés (2005)
 • A szonettforma megjelenése a kortárs avantgárd kísérleti költészetben (2006)
 • Árnyjáték. Irodalmi évkezdés – Magyar kultúrpolitika koncepció nélkül (2007)
 • Ki figyel a magyar kultúrára? A második Gyurcsány-kormány első évének kulturális igazgatási, kultúrafinanszírozási tevékenységéről (2007)
 • Versenyhátrány. A Mátrix áldozatai, avagy van-e létjogosultságuk a nemzeti sorskérdéseknek? (2007)
 • Múzeum, könyvtár, levéltár, művelődési központ. A kulturális emlékezet düledező megyei bástyáiról (2007)
 • Hatalom – hitvallás – eszköz. Megjegyzések az állam kultúrafenntartó szerepéről (2007)
 • Személyes történelem. A Nádasdy család fényképei (2007)
 • Az alkotóművészek vagyonáról (2007)
 • Szervezet(t) sorvasztás (2007)
 • Egy kiállítás margójára (2007)
 • Az Urnatemető-építő Kombinát. Erőss István paplanjai és díszpárnái (2007)
 • Kozma Lajos modern villái (2007)
 • Kassák Lajos és a Magyar Műhely (2007)
 • Napfény a műteremben. A székelyudvarhelyi Kováts család fotókiállítása a Néprajzi Múzeumban (2007)
 • A római szekér (2008)
 • A kultúra nyilvánossága – kulturális nyilvánosság (2008)
 • Haza és szabadság (2008)
 • Az írószervezetek szerepe napjainkban (2008)
 • Равенство шансов в современной венгерской литературе (2008)
 • A botrányok éve. A második Gyurcsány-kormány második évének kultúrpolitikájáról (2008)
 • „Irodalmi értékrendek, pályakezdés, érvényesülés” Lábjegyzet a XXXVI. Tokaji Írótábor munkájához (2008)
 • A portrévá lett arc. A fotográfia irányai és az Ady-fényképek (2008)
 • Szocialista brigád a tárna előtt. Kiegészítés Szombathy Bálint műveihez (2008)
 • Az elődök tisztelete (2009)
 • Nyugati megoldások. Kormányzati helyett múzeumi negyed (2009)
 • Irodalom, könyvkiadás, olvasás Magyarországon (2009)
 • Verspäteter geistiger Systemwechsel (2009)
 • Literature, Publishing, and Reading in Hungary (2009)
 • Márai-program (2009)
 • Radikális változás – radikális kultúrpolitika (2009)
 • Új tudás – régi kormányzás. A Gyurcsány-kormány utolsó évének kulturális politikájáról (2009)
 • A fekete város (2010)
 • Nemzeti összetartozásunkról (2010)
 • A sajtó szabadságáról (2010)
 • A demokrácia valódi értéke (2010)
 • Az oktatásügy és politikai kultúra (2010)
 • Az örökségvédelem gazdasági hatásai. Néhány szempont a polgári kultúrpolitikához (2010)
 • Elvesztegetett évek. A Gyurcsány–Bajnai-kormány négy évének kulturális politikájáról (2010)
 • Tamkó Sirató Károly Dimenzionista Manifesztuma (2010)
 • Ritkán látott képek. Válogatás a Magyar Fotográfiai Múzeum kincseiből (2010)
 • Vesszenek a férfiak! A Łódz´ Kaliska művészcsoport kiállítása [a Szent István Király Múzeumban] (2010)
 • A meg nem értés paradoxona. Politika és művészet a megszűnő irodalmi kultúrában (2011)
 • Az előadó-művészeti szervezetek támogatási rendszere (2011)
 • Állapotfelmérés. A hazai kulturális ágazat helyzete (2011)
 • Haza és haladás. Bevezető a Kulturális és Sajtóbizottság tanácskozásához (2011)
 • Súlypontváltozások. Változó megyerendszer Bibó munkásságának tükrében (2011)
 • Mi a magyar? (2012)
 • Új közgyűjteményi és közművelődési rendszer vidéken (2012)
 • Polgári kultúrpolitika: eredmények és dilemmák (2012)
 • A művelődéspolitika lehetőségei 2013-ban (2012)
 • Polgári kultúrpolitika: dilemmák (2013)
 • Közművelődés és információs társadalom (2013)
 • Az e-könyvek hazai piacáról (2013)
 • A vidéki kastélyok és kúriák helyzetéről (2013)
 • Petőfi Macedóniában (2013)
 • Alkotás és befogadás. Az állam szerepéről a Nemzeti Kulturális Alap húszéves születésnapján (2013)
 • A Nemzeti Kulturális Alap szerepe a magyar kultúrafinanszírozásban (2013)
 • Egy korszak történelmi traumák között. Kultúra és műpártolás 1920–1944 (2013)
 • Klebelsberg Kuno fehérvári szobránál (2013)
 • Kultúrpesszimizmus kontra alkotóerő. A daruszentmiklósi Klebelsberg-szobor avatása (2013)
 • A Gárdonyi Jubileumi Emlékév zárása (2013)
 • A kultúra mint erkölcs. Kornis Gyula székesfehérvári szobrának avatására (2014)
 • Új világ született (2015)
 • Akinek megadta a sors (2015)
 • Alkotmányos identitás az Alaptörvényben (2016)
 • „Az erős ellenáll, a gyenge kétségbeesik” (2016)
 • Kulturális Európa (2016)
 • Lírai vallomás egy huszonöt éves cégről (2016)
 • A világ forog és alábukik (2017)
 • Ipartörténeti pillanat. Egy új gyár születésére (2017)
 • „Színek és színek megint”. Aba-Novák Vilmos székesfehérvári kiállítása (2017)
 • Széchenyi – Klebelsberg – Magyary (2018)
 • Ki viszi a puskát? Értelmiségiek versus politikusok (2018)
 • A sebzett hős. A nagy háború emlékezete (2018)
 • A természet egy darabja. Prohászka Ottokár domborművénél (2018)
 • Ady 100 (2019)
 • „Versek nem kellenek”. Proletárdiktatúra és irodalmi emlékezet (2019)
 • Műveltség a kibertérben (2019)
 • Múzeum a kibertérben (2019)
 • A reménytelenség győzelme. Trianon 100 (2020, társszerző: Varga István)
 • A Vén tigris. Apponyi Albert emlékezete (2020)
 • „Valami fáj, ami nincs”. A 48. Tokaji Írótábor megnyitója (2020)
 • A Tokai Írótábor küldetése (2020)
 • Intézményes kultúrpolitika 2010–2020 között Magyarországon (2020)
 • S Eliot: Egy keresztény társadalom eszméje (2021)
 • A nemzet múzeumai (2021, társszerző: Virágos Gábor)

 

Önálló kötetek

 • (visszavonhatatlanul…), Árgus Kiadó – Orpheusz Kiadó, Székesfehérvár–Budapest, 1996. [versek]
 • Egy paradigma lehetséges részlete, Magyar Műhely, Budapest, 1996. [kísérleti irodalmi kötet]
 • met AMorf ózis, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2000. [kísérleti irodalmi kötet, konkrét és lettrista művek]
 • Secretum sigillum, Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 2003. [fotóművészeti kötet]
 • nem lokalizálható, Orpheusz Kiadó – Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 2003. [versek]
 • Hidak a Dunán. Esszék, tanulmányok, Ráció Kiadó, Budapest, 2005. [esszék, tanulmányok]
 • Édes szőlő, tüzes bor. A Velencei-tó környékének szőlő- és borkultúrája, Ráció Kiadó, Budapest, 2005. [monográfia Lukács Lászlóval és Ambrus Lajossal közösen]
 • Versenyhátrány. A (kultúr)politika fogságában, Kortárs Kiadó, Budapest, 2007. [esszék, tanulmányok]
 • Japán hajtás, FISZ – Kortárs Kiadó, Budapest, 2008. [versek, saját illusztrációkkal]
 • Háromlábú lovat etető lány, Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 2009. [Palkó Tiborral közösen, szépirodalmi szövegek Palkó Tibor Munkácsy-díjas képzőművész ceruzarajzaihoz]
 • A római szekér. Kulturális politika – politikai kultúra, Ráció Kiadó, 2010. [esszék, tanulmányok]
 • Személyes történelem. Esszék, Ráció Kiadó, 2011. [esszék]
 • Szubjektív ikonosztáz, Ráció Kiadó, 2012. [képzőművészeti tárgyú esszék, tanulmányok]
 • Polgári kultúrpolitika. Eredmények és dilemmák, Ráció Kiadó, 2014. [esszék, tanulmányok]
 • Körbejárni a hazát. Esszék, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest, 2017. [esszék]
 • Ki viszi a puskát? Emlékezet és politika, Nemzeti Művelődési Intézet, 2020. [esszék, tanulmányok]

 

Idegen nyelvű kötet

 • Ednosztojno treperejki, forította és az utószót írta: Paszkal Gilevszki, Matica Makedonszka, Szkopje, 2015.

 

Művészkönyv

 • ISBN 963 7596 26 7, Magyar Műhely, Budapest, 1997.

 

Hangoskönyv, CD

 • Japán hajtás, Elmondja: Blaskó Péter; Dubrovay László zenéjével, FolkEurópa Kiadó, 2008.
 • Fantomfájdalom, táncdráma, Librettó: Simon Péter, Zeneszerző: Kocsák Tibor, Rendező–koreográfus: Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház előadása, 2020. [zenei CD, valamint pendrive a zenével, az előadás tévéfelvételével, és a magyar-angol nyelvű katalógussal]

 

Katalógus, műsorfüzet

 • A tipográfia bűvöletében. Válogatás L. Simon László könyvborító- és folyóirat-terveiből, kiállításkatalógus, Szent Korona Galéria, Székesfehérvár, 2009. március 12–28.
 • Fantomfájdalom, táncdráma, Librettó: Simon Péter, Zeneszerző: Kocsák Tibor, Rendező–koreográfus: Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház előadása, 2020. [magyar és angol nyelvű színházi katalógus, benne a librettó szövegével]

 

Szerkesztések (könyvek)

 • Mozaik (Válogatás az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar hallgatóinak írásaiból), ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest, 1993. [Tallai Gáborral és Vilcsek Bélával közösen]
 • Irodalom (Főiskolai tanulmányok I.) ELTE TFK, 1994. [Arapovics Máriával közösen]
 • Irodalom és módszertana (Főiskolai tanulmányok II.) ELTE TFK, 1994. [Arapovics Máriával közösen]
 • Irodalmi művek szóetimológiai elemzése, ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszék 1994.
 • vizUállásjelentés, Magyar Műhely, Párizs – Bécs – Budapest, 1995. [vizuális költészeti antológia]
 • A Nyugat tartalomjegyzéke 1908–1941 I. Szerkesztette és összeállította: Dula Borbála, Majoros Etelka, Simon László, Universitas Kiadó, Budapest, 1997.
  Elektronikus változat [Készítette: Király Péter]: Magyar Elektronikus Könyvtár: www.mek.iif.hu/nyugat.htm
 • Vizuális költészet Magyarországon II. Válogatás a 20. századi vizuális költészetből, Szerkesztette: Kovács Zsolt, L. Simon László, Felsőmagyarország Kiadó – Magyar Műhely Kiadó, Miskolc – Budapest, 1998.
 • Hallgatók a demokráciáért 1988–1998. A hallgatói mozgalom 10 éve, Szerkesztette: Bajnai Zsolt és L. Simon László, Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, Budapest, 1998.
 • Az olvasó – az olvasás. Irodalmi tanulmányok. A Fiatal Írók Szövetsége és a Doktoranduszok Országos Szövetsége 1998. november 25-én, az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán megrendezett irodalomtudományi konferenciájának anyaga, szerkesztette Simon László és Thimár Attila, FISZ, Budapest, 1999.
 • Munkás, paraszt, értelmiség munkaverseny lázában ég. Agitatív antológiaköltészet Magyarországon 1945–1956, Korona Kiadó, Budapest, 2002.
 • Magyar Műhely: 40 év. Címlapok, fényképek, dokumentumok, Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 2002.
 • „Nagy Pál vagy Pál”. A hetvenéves Nagy Pál köszöntése, szerkesztette: Simon László és Sőrés Zsolt, 2004.
 • Görbülő fény. A hetvenéves Bujdosó Alpár köszöntése, szerkesztette: Simon László, Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 2005
 • A hetvenéves Papp Tibor köszöntése, szerkesztette: L. Simon László, Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 2006.
 • Ezer év öröksége. Fejér megye múltjáról és jelenéről, szerkesztette: Simon László, Kiadja a Fejér Megyei Önkormányzat Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft.-je, Székesfehérvár, 2009.
 • Fejér megyei irodalmi emlékfal. Olvasókönyv iskolásoknak és felnőtteknek, szerkesztette: Simon László, Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány, Kápolnásnyék–Agárd, 2014.
 • Negyedszázad Fejér megye kertészeti és borászati kultúrájáért. 25 éves az agárdi Simon és Simon Kft., Az összekötő szövegeket írta és a kiadványt szerkesztette: L. Simon László, Simon és Simon Kft. Agárd, 2016.
 • Fejér megyei irodalmi emlékfal. Olvasókönyv iskolásoknak és felnőtteknek, második, bővített kiadás, szerkesztette: Simon László, Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány, Kápolnásnyék–Agárd, 2017.
 • Klebelsberg – Kornis – Hóman. A két világháború közötti kultúrpolitikusok székesfehérvári szobrai, szerkesztette: Simon László, Ráció Kiadó, Budapest, 2021.
 • Az Aba-Novák dosszié. Szöveggyűjtemény Aba-Novák Vilmos és Székesfehérvár kapcsolatáról, szerkesztette: Simon László, Ráció Kiadó – Városi Levéltár és Kutatóintézet, Budapest–Székesfehérvár, 2021.